Waar het bij Ons om draait zijn de kinderen.
Het eerste jaar (2013) zijn wij dan ook gestart met toneellessen voor één groep kinderen.
Via oefeningen rond spraak, beweging, tekstkennis en improvisatie hielpen wij de kinderen met hun eerste
stappen in de theaterwereld.
Op het einde van dit jaar zette wij een heuse toneelproductie op poten waarin ze schitterden en toonden wat ze
dat jaar geleerd hadden.

In september 2014 startten wij wegens groot succes met een tweede groep kinderen.

Ons vzw probeert ook zoveel mogelijk andere activieiten te organiseren.
Een jaarlijkse BBQ, een fuif, een carnavalfeestje,... het zijn allemaal zaken die zorgen dat niet enkel onze acteurs, maar ook onze andere leden één grote familie blijven. 

OVER ONS

aaaaaaaaaaaaiii